Dobra polisa, Ubezpieczenia mienia

Elementy stałe i ruchomości domowe – jakie są różnice?

Zawierając umowę ubezpieczenia na dom/mieszkanie w agencji ubezpieczeniowej czy przez portal internetowy pytani jesteśmy o sumę ubezpieczenia mienia przy stałych elementach domu oraz, czy jesteśmy zainteresowani objęciem ochroną również ruchomości domowych. O ile w stacjonarnej placówce agent z pewnością odpowiednie na nasze pytanie czym się różnią i co wchodzi w zakres poszczególnego z nich, o tyle jeżeli dokonujemy zawarcia takiej umowy online, musimy sami sobie na nie odpowiedzieć.

Co to są stałe elementy domu?

W ubezpieczeniu mienia — domu/mieszkania można wyróżnić trzy podstawowe przedmioty, czyli mury, stałe elementy domu oraz ruchomości domowe. O ile mury są łatwe do zdefiniowania i zrozumienia przez każdego ubezpieczającego, o tyle w przypadku stałych elementów występuje czasami problem. Towarzystwa ubezpieczeniowe w podobny sposób je definiują, wskazując, że to elementy wbudowane na stałe, których nie ma możliwości odłączenia bez użycia odpowiednich narzędzi czy dużej siły fizycznej. Co do zasady wśród nich wymienia się m.in.:

 • Tynki wewnętrzne, powłoki malarskie;
 • Okładziny podłóg, schodów itp.;
 • Trwała zabudowa kuchenna i meblowa, w tym również obudowa wanien i kabin;
 • Żyrandole;
 • Grzejniki, klimatyzatory, czujniki, elementy systemu alarmowego itp.;
 • Schody, poręcze;
 • Stolarka okienna i drzwiowa; 
 • Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, np. rolety antywłamaniowe;
 • Tynki zewnętrzne, elewacje, zewnętrzne oświetlenie itp.;
 • Panele słoneczne,itp.;

Warto zauważyć, że telewizor, który wisi na ścianie, również jest do nich zaliczany.

Co wchodzi w zakres ruchomości domowych?

Ruchomości domowe, stanowią już dodatek do podstawowej umowy, a ich suma ubezpieczenia w polisie jest znacznie mniejsza. W ich ramach wyróżnia się przede wszystkim przedmioty użytku domowego, które nie są trwale związane z murem. Można więc tutaj wymienić m.in.:

 • Meble;
 • Dywany;
 • Sprzęt elektroniczny, komputerowy, itp.;
 • Rowery, wózki dziecięce;
 • Sprzęt sportowy i turystyczny;
 • Różnego rodzaju sprzęt ogrodniczy;
 • Zwierzęta domowe.

Tak naprawdę, to co znajduje się dokładnie w zakresie ruchomości domowych, uzależnione jest od towarzystwa ubezpieczeniowego. Decydując się na konkretną firmę, warto sprawdzić jej ogólne warunki ubezpieczenia, aby potwierdzić zakres polisy.

Ruchomości domowe należy odróżnić od rzeczy osobistych, które niejednokrotnie wchodzą w skład już innego, dobrowolnego rozszerzenia. Wymienia się wśród nich m.in. portfel, wartości pieniężne, dokumenty. 

Różnica?

Jeżeli mamy problem z zapamiętaniem, co wchodzi w zakres każdego z nich, możemy wyobrazić sobie dom lub mieszkanie i w myślach odwrócić je do góry nogami. Wówczas wszystko, co spadnie, wchodzi w skład ruchomości domowych, a to, co zostanie w naszych rękach, razem z murami to stałe elementy budynku.

Zawierając umowę ubezpieczenia na dom/mieszkanie w agencji ubezpieczeniowej czy przez portal internetowy pytani jesteśmy o sumę ubezpieczenia mienia przy stałych elementach domu oraz, czy jesteśmy zainteresowani objęciem ochroną również ruchomości domowych. O ile w stacjonarnej placówce agent z pewnością odpowiednie na nasze pytanie czym się różnią i co wchodzi w zakres poszczególnego z nich, o tyle jeżeli dokonujemy zawarcia takiej umowy online, musimy sami sobie na nie odpowiedzieć
Dobra polisa, Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych i All Risk

Ubezpieczenie mienia jest ubezpieczeniem, które ma za zadanie chronić nas finansowa w przypadku uszkodzenia lub utraty naszych dóbr materialnych. Co do zasady jest to ubezpieczenie dobrowolne, w związku z tym sami możemy decydować po pierwsze czy w ogóle jesteśmy zainteresowani taką ochroną, a po drugie jeżeli tak, to jakie sumy ubezpieczenia mienia (https://superpolisa.pl/faq/ubezpieczenie-nnw-dlaczego-warto-je-kupic/) i jaki zakres jest najbliższy naszym oczekiwaniom. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują dwa możliwe do wyboru warianty: ubezpieczenie na ryzykach nazwanych i ubezpieczenie All Risk, czyli od wszystkiego, co dane towarzystwo proponuje (oczywiście z uwzględnieniem wyłączenia od odpowiedzialności).

Ubezpieczenie mienia na ryzykach nazwanych

Zazwyczaj oprócz wskazanego już wyżej głównego podziału zakresu na All Risk i ryzyka nazwane, mamy dodatkowy wybór w tej drugiej opcji. A więc wybór ryzyk nazwanych w standardowej wersji i minimalnej. Oferta ta jest skierowana wyłącznie do osób, które z różnych przyczyn są zmuszone do zawarcia umowy ubezpieczenia i ostateczna składka ma być jak najniższa.

Jakie dokładnie ryzyka wchodzą w zakres tego wariantu, wskazane jest zawsze w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Decydując się na taką opcję, trzeba liczyć się z węższym zakresem i dokładnie zapoznać z warunkami, w jakich przysługuje nam odszkodowanie. W ich zakresie można wyróżnić:

 • Ogień (wskazane są konkretne zdarzenia np. pożar, ale nie koniecznie już w wyniku uderzenia samochodu);
 • Powódź: w zależności od towarzystwa, w większości przypadków koniecznie jest rozszerzenie o tę opcję;
 • Wandalizm: np. wandalizm tak, ale grafitti już nie;

Przykładów takich jest znacznie więcej. Warto więc porównywać sobie nie tylko ostateczne składki, ale i zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie mienia All Risk


Ubezpieczenie All Risk jest najszerszym ubezpieczeniem, które chroni nasz majątek od wszystkich ryzyk. Jednak tak samo jak w przypadku tych nazwanych, tak i tutaj należy sprawdzić, co dane towarzystwo rozumie przez “ryzyko” bowiem All Risk jednej firmy nie musi być zakresowo identyczny z All Risk innego towarzystwa. Ponadto również i tu występują wyłączenia odpowiedzialności, dlatego ważne jest sprawdzenie tego punktu w umowie. Przykładem może być konieczność posiadania ważnego przeglądu gazowego. Jeżeli nasza nieruchomość zostanie zniszczona w wyniku wybuchu piecyka gazowego, a owego przeglądu nie posiadaliśmy, towarzystwo może odmówić nam wypłaty świadczenia, albo znacząco obniżyć jego wartość.

Niezależnie czy ubezpieczamy mienie w zakresie ryzyk nazwanych, czy na All Risk jesteśmy zobowiązani do zachowania wszelkiej staranności, aby uniknąć zdarzeń losowych, w tym np. wykonanie odpowiednich przeglądów, co zresztą jest wymagane przez przepisy prawa budowlanego.

 

 

Dobra polisa, Ubezpieczenia na życie

Co wpływa na wysokość składki ubezpieczenia na życie?

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się ubezpieczenie na życie. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, którego ochronie podlegamy przez okres opłacania składek. To, jaka jest jej wysokość miesięczna, kwartalna lub roczna uzależnione jest od kilku czynników.

Wiek ubezpieczającego

Polisa na życie, chociaż jest skierowana do wszystkich, niezależnie od wieku, to jednak im jesteśmy starsi, tym wysokość jej składki zniechęca do zawarcia umowy. Towarzystwo ubezpieczeniowe, dzięki swoim algorytmom oblicza prawdopodobieństwo wystąpienia różnego rodzaju ryzyk. Bierze również pod uwagę długość życia oraz statystyki popełnianych samobójstw w tym okresie. Im jesteśmy młodsi, tym składka jest niższa. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zawarcie umowy w wieku np. 20 lat nie gwarantuje stałej wysokości składki do momentu, aż albo będzie wypłacone odszkodowanie uposażonym w razie śmierci, albo zrezygnujemy z takiej polisy. Towarzystwa ubezpieczeniowe w zależności od swoich preferencji dokonują rekalkulacji np. co rok, co 5 lat  lub co 10 lat. Już w momencie zawarcia umowy możemy zobaczyć, o ile wzrośnie nam składka przez ten okres.

Stan zdrowia

Oprócz wieku drugim elementem najbardziej przyczyniającym się do wysokości składki jest stan zdrowia. Ważne jest, aby podać tutaj stan faktyczny, bowiem zatajenie takiej informacji powoduje w razie konieczności odmowę wypłaty odszkodowania. Ponadto, aby zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie (z którego ofertą zapoznasz się tutaj: https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-zycia-i-zdrowia/), konieczne jest wyrażenie zgody na dostęp ubezpieczyciela do naszej dokumentacji medycznej. Wystąpienie u nas różnorodnych jednostek chorobowych w przeszłości nie powoduje od razu odmowy zawarcia umowy. Jednak zwiększa się ryzyko i w większości przypadków musimy dołączyć niezbędną dokumentację, wskazującą, że zakończyliśmy pozytywnie leczenie.

Wykonywany zawód

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia dot. polisy na życie wymienia różnorodne zawody, wskazując jednocześnie przy nich ryzyko. Jedne są mniej narażone, drugie bardziej. Jeżeli więc np. wykonujemy pracę biurową to ryzyko wystąpienia szkody na naszym ciele jest dużo mniejsze, niż w przypadku robót na wysokościach.

Zakres ochrony


Zakres ochrony powinien być ustalony w sposób przemyślany. Warto wziąć pod uwagę wykonywany przez nas zawód i różne możliwe przypadki, które w jego ramach mogą wystąpić. Przykład: jeżeli pracujemy jako budowlańcy, do podstawowej ochrony w razie śmierci, warto dodać również NNW, jeżeli jako kierowcy: rozszerzyć podstawę o śmierć w razie wypadku komunikacyjnego.

Wysokość sumy ubezpieczenia

Na ostateczną składkę oprócz wyżej wskazanych czynników wpływają przede wszystkim wskazane przez nas sumy ubezpieczenia, przy wybranych wariantach. Oczywiste jest, że im wyższa SU tym stawka również rośnie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w przypadku wystąpienia szkody, również odszkodowanie zostanie wypłacone na wysokim poziomie. Można jednak manewrować kwotami dowolnie, tak aby w ostateczności znaleźć pewien kompromis pomiędzy składką a SU.